سلام

من مرتضی غانمی هستم. فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران و عاشق بدن عضلانی هستم.
اینجا هستم تا به افراد لاغر و استخوانی کمک کنم که بتوانند اندامی عضلانی و پر زور داشته باشند.
یکی از دغدغه هایی که اکثر افراد لاغر با آن دست و پنجه نرم می کنند ساخت ماهیچه است.
ماهیچه به خودی خود به وجود نمی آید و از بین نمی رود.
برای ساخت ماهیچه نیازمند تمرین و تغذیه هوشمندانه هستی.
تغذیه و تمرینی که روی تک تک سلول های ماهیچه های بدنت اثر گذار باشد.
طعنه های زیادی بخاطر اندام نحیف و لاغرمان شنیده ایم اما هیچ کس نگفت چطور بدنی ماهیچه ای و جذاب بسازیم.
من در آکادمی عضلانی به تو یاد می دهم چطور اندامی بسازی که هر کسی را که دلت می خواهد تحت تاثیر قرار دهی و توجه افراد زیادی را به خودت جلب کنی.
مرتضی غانمی